Hvert år tas det en avgjørelse på om det skal deles ut midler fra fondet til forskningsprosjekter.
Det er styret i Norsk Sarkoidose Forening som tar avgjørelsen på dette.

I 2021 var det ingen utdeling.

I 2020 ble sarkoidoseprisen/stipend på kr. 100 000,- delt ut. Også denne gangen i samarbeid med Norsk forening for lungemedisin.
Les mer her!

I 2019 ble sarkoidoseprisen på kr. 50 000,- utdelt for første gang. Dette i samarbeid med Norsk forening for lungemedisin.
Les mer her!