Sarkoidosefondet trådte i  kraft i januar 2008. Det er Norsk Sarkoidose Forening står som eier.
I juni 2008 hadde fondet en grunnkapital på kr. 30 000,-

Formålet med fondet er å samle opp tilstrekkelig midler til å få til seriøs forskning i Norge. Det er viktig å ha kapital nok slik at vi kan ha noe å vise til når vi vil få forskere/forskningsrådet interessert i vår sykdom. 

Vi gir årlig ut et stipend fra fondet. Hvor stort beløp bestemmes fra år til år. 

I tillegg til gaver til fondet går 50 kroner av hovedmedlemskontingenten til Norsk Sarkoidose Forening direkte til fondet hvert år.
På den måten er hvert hovedmedlem med å støtte fondet årlig.

Vi håper at mange ønsker å støtte fondet.