Om sarkoidosefondet

Velkommen

Det er Norsk Sarkoidose Forening står som eier. Sarkoidosefondet trådte i  kraft i januar 2008.

I juni 2008 hadde fondet  fått en grunnkapital på kr. 30 000,-

Med dette fondet ønsker foreningen å samle opp tilstrekkelig midler til å få til seriøs forskning i Norge, evt. Norden. Dette vil først skje om noen år.

Det er viktig å ha kapital nok slik at vi kan ha noe å vise til når vi vil få forskere/forskningsrådet interessert i vår sykdom. Derfor er det viktig å støtte fondet.

Kr. 50,- av kontingenten til alle hovedmedlemmer i Norsk Sarkoidose Forening  går direkte til fondet hvert år.

Støtt sarkoidosefondet

  • Du kan bidra til økt forsking ved å gi en donasjon til sarkoidosefondet på konto 2085.56.53681.
  • VIPPS til 513283.
  • Du kan støtte fondet gjennom en egen giverside.
  • Du kan bestille armbånd og sløyfepin gjennom nettbutikken til Norsk Sarkoidose Forening.  Alt salg går til sarkoidosefondet.
  • Minnegave. De pårørende kan oppfordre til at man istedenfor blomster gir en minnegave til Norsk Sarkoidose Forening sitt sarkoidosefond. Dette kan opplyses om nederst i dødsannonsen, gjerne sammen med kontonummer.

Alle som gir en donasjon til sarkoidosefondet med kr. 500,- eller mer får skattefradrag. Les mer her!

 

Retningslinjer

Retningslinjer for Sarkoidosefondet

1 Opprettelse
Fondet ble opprettet og trådte i kraft 1. januar 2008.

2 Formål
Fondets formål er å fremme forskning på sarkoidose i primært Norge, men også Norden er aktuell. Dets midler skal anvendes til forskningsformål, og som bidrag til utgivelse av avhandlinger og andre publikasjoner. Det er styret i Norsk Sarkoidose Forening som avgjør hvem som får støtte fra fondet.

3 Grunnkapital
Fondet hadde en grunnkapital på kr. 30 000 pr. 4. juni 2008.

4 Kapital til fondet
En andel av medlemskontingenten blir avsatt årlig. Hvor stor andel bestemmes av ordinært landsmøtet i Norsk Sarkoidose Forening. Årlig beløp som innbetales varierer fra år til år, alt etter som hvor mange som har betalt kontingent, og hvor stor andel det er. I tillegg innbetales det forskjellige summer i form av gaver til fondet hvert år.

5 Regnskap
Det skal føres eget regnskap på fondet i hovedregnskapet til Norsk Sarkoidose Forening. Dette gjøres av autorisert regnskapsfører og godkjennes av revisor.

6 Endring i retningslinjer
Endring i retningslinjer kan bare finne sted etter vedtak i Norsk Sarkoidose Forenings styre.

7 Opphør
Besluttes fondet som opphørt, skal dets verdier tilfalle Norsk Sarkoidose Forening. Det er landsmøtet i foreningen som avgjør om opphør skal tre i kraft. Dersom foreningen ikke lengere eksisterer skal midlene tilfalle den organisasjon/institusjon som driver sin virksomhet så nært opp til NSF sitt arbeide eller annet veldedig formål.

Oppdatert 14. januar 2018.

Kontakt oss

Norsk Sarkoidose Forening
Sarkoidosefondet
Postboks 48
2681 Lalm
Tlf: 61232500 tirsdag eller onsdag mellom kl. 08:00 og 11:00
www.sarkoidose.no

Facebook

Kontakt oss ved å ringe  90261947 i åpningstiden til Norsk Sarkoidose Forening. Vi har åpent tirsdager og onsdager fra kl. 08:00 til 11:00.